Kancelaria Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy

 

„Doradzamy najlepszym w biznesie, 
by prawo stało się ich sprzymierzeńcem”

PARTNERZY:

Włodzimierz Zagawa
Zygmunt Baranowski
Mateusz Moryto

SPECJALIZACJA:

Spółki
Przekształcenia
Inwestycje
Prawo pracy
Image
Image

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

ZAGAWA & PARTNERZY

ul. Oleska 121B/3 45-231 Opole

tel. 77 454 71 38

tel. 77 456 77 51
fax. 77 402 20 96

Kontakt

Użyj formularza aby wysłać do nas wiadomośćADRES

ul. Oleska 121B / 3

45 - 231 Opole

Image

RODO / POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Kancelarii Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 121 B/3, 45-231 Opole – dalej jako „Administrator”. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych lub informacyjnych, w tym do udzielania informacji lub porad prawnych, a także świadczenia usług prawnych na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z oferowaniem, zawarciem lub wykonaniem umowy; a także wynikających z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie postanowień ustawowych lub umownych (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO).
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator realizuje wyżej wskazane cele (odbiorcom), a w szczególności podmiotom utrzymującym domenę, świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi z zakresu utrzymania systemów IT Administratora, operatorom pocztowym.
 • Podanie danych osobowych w kontaktach realizowanych za pośrednictwem strony internetowej oraz wskazanych na niej środków porozumiewania się na odległość jest dobrowolne.
 • Informacji dotyczących danych osobowych można zasięgnąć u Administratora pod adresem mailowym: zagawa @ zagawa. com.pl.
 • Uzyskane dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt. 2 należą do kategorii tzw. danych zwykłych.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody, przez okres trwania negocjacji lub umowy, przez czas niezbędny do wykonania obowiązków rachunkowych lub podatkowych, nie dłużej jednak niż nakazany prawem czas archiwizacji lub najdłuższy odpowiedni termin przedawnienia.
 • Osoby, których dane osobowe są wykorzystywane, posiadają w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
 • Skargi można wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA COOKIES:

Informujemy, że:

 • Informacja jest skierowana do użytkowników strony internetowej www. zagawa.com.pl (dalej jako „strona internetowa”).
 • Administrator (Usługodawca), tj. Kancelaria Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 121 B/3, 45-231 Opole, jako usługodawca strony internetowej zagawa.com.pl może uzyskiwać dostęp lub przechowywać pliki cookies (informacje tekstowe, wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na nośniku elektronicznym zawierających dane użytkownika strony internetowej).
 • Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika oraz analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
 • Korzystając ze strony internetowej www.zagawa.com.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.
 • Warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies oraz ich przechowywania można określić w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej.
 • Zgoda na uzyskiwanie, dostęp i przechowywanie plików cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika, wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na tym urządzeniu.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być zbierane dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (w tym niezbędne pliki cookies, wydajnościowe pliki cookies, funkcjonalne pliki cookies), system Google Analytics, system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 • Ponadto informacje na temat użytkownika mogą być rejestrowane przez media społecznościowe stron trzecich, w tym portale internetowe Facebook (Meta), Instagram, Youtube, w przypadku interakcji z powiązaniami z tymi mediami za pośrednictwem strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zasady określone w niniejszym dokumencie podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
KONTAKT:
 • Kontakt z Administratorem można uzyskać pod adresem elektronicznym: zagawa@zagawa.com.pl lub listownie: ul. Oleska 121B/3, 45-231 Opole.